IMPROVE sisältö sv

Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations (IMPROVE)

Målet med projektet är att utveckla aktörerna på frontlinjen för bekämpning av våld i nära relationer och påskynda verkställandet av politiken mot våld i nära relationer. Samtidigt försöker man identifiera orsakerna till att man inte berättar för myndigheterna om våld i nära relationer.

Inom projektet görs också en chattbot som grundar sig på artificiell intelligens och som stöder och ger information till offer för våld i nära relationer. Chattboten fungerar som en kanal till servicenätverket och sänker tröskeln att kontakta myndigheterna.

Dessutom förbättras utbildningsmaterialet som skapades inom ramen för det tidigare IMPRODOVA-projektet.

Längd: oktober 2022 – september 2025

Projektpartners: Deutsche Hochschule der Polizei (koordinator) och 15 andra organisationer från Europa

Finansiering: EU:s Horisont Europa 2021-program. Den totala budgeten är cirka 3,2 miljoner euro, varav Polisyrkeshögskolans andel är 254 375 euro.

Kontaktpersoner vid Polamk: Specialforskare Jarmo Houtsonen (projektchef) och forskare Marianne Mela. E-post enligt formatet [email protected].