Yksilöllinen järjestely valintakokeessa sisältö ruotsi

Individuellt arrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av lässvårigheter behöver tilläggstid vid urvalsprovet, skicka en skriftlig ansökan till Polisyrkeshögskolan innan ansökningstiden löper ut. Om din ansökan godkänns får du 30 minuter tilläggstid för att skriva essän.

Vi kan bevilja tilläggstid för det skriftliga provet i följande fall:

  • Du skickar en kopia av studentexamensnämndens beslut enligt i vilket det framgår att du har beviljats tilläggstid i studentskrivningarna.
  • Du skickar en kopia av remissen (måttliga eller svåra läs- och skrivsvårigheter).

Mer exakta uppgifter om att ansöka om tilläggstid hittar du i ansökningsblanketten för individuella arrangemang (bland annat uppgifterna för tillhandahållare av eventuell remiss).

Vi meddelar dig per e-post innan urvalsprovet om vi godkänner din ansökan.

Alla de sökanden som har blivit beviljade individuellt arrangemang i essäprovet deltar i urvalsprovet på onsdagen.

Ansökan om individuellt arrangemang vid antagning av studerande