Kirjallinen koe sisältö ruotsi

Det skriftliga provet

Det skriftliga provet, det vill säga essäprovet, mäter om du har tillräckliga grundläggande skriftliga färdigheter.

Vi bedömer din skrivförmåga för polisyrket: det viktigaste är inte att varje punkt är på rätt plats utan att din text är tydlig och att uppgiften har gjorts enligt anvisningarna.

För det skriftliga provet kan du få högst 30 poäng.

Om du söker till den svenskspråkiga utbildningen, utför du det skriftliga provet på svenska.

Händer på ett tangentbord.

I essän jämför du texter

Den sökande får i uppgift att jämföra tre texter ur en angiven synvinkel. Två av de texter som ska jämföras är från urvalsprovsboken som du har läst på förhand, och en text delas ut vid provtillfället. Texten som delas ut på provtillfället är 2–5 sidor lång (på svenska i det svenskspråkiga urvalsprovet) och är olika vid varje urvalsprov. När du förbereder dig för provet, ta i beaktande att du inte får ha urvalsprovsboken framme.

Essän skrivs på dator.

Det skriftliga provet tar två timmar. Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du ansöka om 30 minuter tilläggstid för essäprovet.

Bekanta dig med urvalsprovsboken

Information om beviljande av tilläggstid

Fem delområden som ska bedömas

I din essä ska du behandla likheter och skillnader i texterna, sammanställa information och synpunkter och argumentera för dina egna slutsatser. Om du inte i din essä visar att du känner till artiklarna i urvalsprovsboken som nämns i uppgiften, underkänns ditt essäprov.

Det finns fem delområden som bedöms. I din essä bedömer vi:

  • Hur bra visar du att du kan innehållet i texterna och hur väl använder du dem i din essä?
  • Hur väl jämför du synvinklar med varandra?
  • Hur väl drar du egna slutsatser och motiverar dem?
  • Hur väl strukturerar du din text?
  • Hur tydligt, exakt och korrekt är språket i din essä?

Essäprovet underkänns och samtidigt blir hela urvalsprovet underkänt om du får noll poäng för två delområden eller får noll poäng för delområdet 5 (tydlighet, exakthet, språkriktighet).

Se exempel på uppgifter om essä

Bekanta dig med essäns bedömningsblankett

De exakta bedömningskriterierna för essän i urvalsgrunderna

Valintakoekirja banneri ruotsi

Kirjallinen koe video ruotsi

Se videon om det skriftliga provet

Videon är på finska.

Du kan endast se den inbäddade videon om du har godkänt webbplatsens kakor. Du kan redigera dina kakinställningar på sidan Information om webbplatsen vid Kakor. Om du inte vill godkänna kakor kan du titta på videon i Poliisitubes avsnitt Poliisiksi.

Inställningar för kakor på sidan Information om webbplatsen

Titta på videon på Poliisitube

Kirjallinen koe oma infolaatikko oikea palsta ruotsi

Finns det någon riktgivande längd för urvalsprovets essä? Ska essän skrivas med dator? Testas språkkunskaper i provet?

Läs svaren i Frågor och svar! På samma sida hittar du även andra frågor och svar angående ansökning till utbildningen.

Till Frågor och svar