KORPEN ‒ Korruption i samband med näringsverksamhet i Norden sisältö sv

KORPEN ‒ Korruption i samband med näringsverksamhet i Norden

Även om korruptionen enligt internationella utredningar är mycket liten i Norden, kan nordiska finansiella institut och andra företag användas som ett verktyg för att betala mutor eller tvätta mutpengar. Polisyrkeshögskolan genomför KORPEN-projektet (Korruption i samband med näringsverksamhet i Norden), där man låter göra en enkät till de nordiska utredningscentralerna för penningtvätt. I utredningen undersöks deras funktionsförmåga och metoder för att identifiera hur man tvättar de medel som härrör från korruption i anslutning till affärsverksamhet.

Längd: november 2020 ‒ februari 2021

Projektpartners: Justitieministeriet (koordinerande instans), inrikesministeriet, finansministeriet, Nordiska ministerrådet

Nyckelord: penningtvätt, korruption, affärsverksamhet

Finansiering: Nordiska ministerrådet/justitieministeriet. Hela budgeten på 13 000 euro har reserverats för Polisyrkeshögskolan.

Kontaktpersoner vid Polisyrkeshögskolan: Projektchef Pirjo Jukarainen och forskare Saana Rikkilä. E-post enligt principen [email protected].