Korpen 2 sisältö sv

KORPEN 2 – Korruption i samband med näringsverksamhet i Norden

Trots att internationella utredningar visar att korruption är mycket sällsynt i Norden, händer det ändå att nordiska penninginstitut och övriga företag används som instrument exempelvis för penningtvätt eller betalning av mutor. I projektet KORPEN 2 (Korruption i samband med näringsverksamhet i Norden) undersöks gränssnittet mellan penningtvätt och korruption i internationell affärsverksamhet, samt de olika aktörernas förmåga att identifiera och analysera dessa fenomen.  Projektet utgör en förlängning på den preliminära undersökningen som Polisyrkeshögskolan gjorde under tiden november 2020 till februari 2021. 

Längd: april 2021 – januari 2022

Projektpartner: Justitieministeriet (samordnare), inrikesministeriet, finansministeriet, Nordiska ministerrådet 

Finansiering: Nordiska ministerrådet / justitieministeriet.  Hela budgeten på 43 000 euro har reserverats för Polisyrkeshögskolan

Kontaktpersoner på Polamk: Projektchef Pirjo Jukarainen och forskare Saana Rikkilä. E-postadresserna följer formen [email protected].