Toimintakäsikirja Toteuta Johtaminen sisältö ruotsi

Ledning

Våra ledningsprocesser visar riktningen för verksamheten samt betjänar och stöder den. I ledningsprocesserna utnyttjar vi statsförvaltningens processtrukturer. Största delen av instruktionerna och arbetsplattformarna för ledningsprocesserna finns samlade på polisens intranät.

Utöver ledningen har vi annan viktig gemensam service som stöder vår framgång, till exempel kommunikation, informationshantering, tekniska tjänster, IKT, biblioteket och Polismuseet. Viktig information och anvisningar om dessa finns samlade i kapitlet Resurser i verksamhetshandboken.

Toimintakäsikirja Toteuta Johtaminen haitari ruotsi