Orientoivat opinnot sisältö ruotsi

Orienterande studier

Studierna för polis (YH) inleds med orienterande studier som tar två veckor i anspråk. Då får du träffa lärar- och studerandetutorerna samt representanter för studentkåren som introducerar Polisyrkeshögskolans lärandemiljöer för dig och handleder dig i praktiska frågor.

Under de orienterande studierna börjar du sammanställa din personliga studieplan. Din lärartutor bistår dig i arbetet med din personliga studieplan.

En del av de orienterande studierna pågår även efter de två första veckorna: ett antal timmar finns det under hela den första studieperioden, reserverat bland annat för studiehandledning. 

Närundervisning och självständiga studier

Orienterande studier omfattar närundervisning, webbstudier och självständiga studier. Ett preliminärt program finns i länkförteckningen Mer information. En del av de orienterande studierna genomförs tillsammans med den finskspråkiga utbildningens studerande. Tidsschemat för de orienterande studierna skickas till nya studerande senast två veckor innan studiestarten (gäller svenskspråkiga studerande).

De nya studerandena samlas klockan 9.00 i aulan vid huvudentrén den dag studierna inleds. Var beredd att styrka din identitet vid huvudentrén. Tänk på att infinna dig i god tid, så att du hinner anmäla dig senast klockan 9.00 även om kön är lång vid säkerhetskontrollen.

Studerande som utför skriftliga uppgifter i Polisyrkeshögskolans auditorium.

Tänk på att redan innan de orienterade studierna inleds ta del av läroplanen och möjligheterna att få tidigare studier eller förvärvad kunskap tillgodoräknad.

Ansökan om tillgodoräknande av kunskaper i finska och engelska ska lämnas direkt vid studiestarten. Test för utgångsnivå i studier i finska språket hålls under den första studieperioden och i engelska språket under den andra studieperioden. Test för utgångsnivå är en bra mätare av språkkunskap för alla studerande och obligatoriska för dem som inte får tillgodoräkna någon språkkunskap.

Studieperioden Finska språket och kommunikation inleds direkt i början av studierna. Om du inte har för avsikt att delta i studieperioden, utan ansöker om tillgodoräknande, måste du ge prov på dina kunskaper under de tre första studieveckorna. När studierna påbörjats får du närmare upplysningar om hur du ska ge prov på dina kunskaper.

I samband med de orienterande studierna genomför du även webbkurser i Word-, Excel- och PowerPoint-programmen. För kurserna får du inte ansöka om tillgodoräknande trots att du redan skulle känna till programmen - webbkurserna ger dig de senaste uppdateringarna av programmen.

Under de första veckorna får de studerande också användarnamn och en kort introduktion i de datasystem som används vid Polisyrkeshögskolan. E-postadressen för dem som studerar för polis (YH) har i regel formen fö[email protected]. Polisyrkeshögskolans dataklasser och rum för självständigt arbete får även användas utom lektionstid.

Vad ska jag ha med mig de första dagarna?

Ta med ditt identitetsbevis (giltigt pass eller ID-kort). Du behöver identitetsbeviset direkt då du anmäler dig i aulan vid huvudentrén. Likaså kontrollerar vi din identitet utifrån pass eller ID-kort (körkort duger inte), då vi fotograferar dig för Polisyrkeshögskolans studiekort. 

Under de första studiedagarna kontrollerar vi din körrätt, ditt intyg över simkunnighet och dina tidigare examensbevis. Ta därför med dig ditt körkort, ditt intyg över simkunnighet och ett intyg i original över den examen du uppgav i din ansökningsblankett. Om du sökte till polisutbildningen på någon annan grund än studentexamen eller gymnasiets lärokurs, ska du dessutom ta med dig ditt avgångsbetyg från grundskolan. Polisyrkeshögskolan kan återkalla din antagning, om du saknar den körrätt som krävs eller om dina betyg inte motsvarar de uppgifter du angav under ansökningsprocessen.

Om du vill ansöka om tillgodoräknande, ska du ta med dig de betyg/intyg i original över studier och/eller kunskap som du betraktar som relevanta.

Orientoivat opinnot infolaatikko oikea palsta ruotsi

Datorn spelar en viktig roll i studierna

Speciellt i distans- och onlineinlärning behöver du din egen dator och headsetmikrofon.

I studierna används Microsoft Office 2016, som de studerande kan installera gratis på sin egen dator, surfplatta eller mobil. Dessutom kan de studerande köpa dataskyddsprogrammet F-Secure till studerandepris.