Valintakoekirja sisältö ennen galleriakappaletta ruotsi

Urvalsprovsboken

Till polis (YH)-urvalsprovets första skede hör ett skriftligt prov där sökanden skriver en essä. På den här sidan hittar du urvalsprovsboken som används som bakgrundsmaterial för essäprovet. Boken är en artikelsamling med 18 artiklar.

Du kan läsa urvalsprovsboken i Theseus-tjänsten avgiftsfritt som PDF-version eller e-bok eller lyssna på den som MP3-fil. Artikelsamlingen finns också tillgänglig som ljudbok och e-bok (EPUB) i flera tjänster. Den tryckta boken säljs i nätbutiker för böcker, och du kan även fråga efter boken på ditt lokala bibliotek.

Valintakoekirja kansikuva galleriakappale 2 ruotsi

Valintakoekirja sisältö galleriakappaleen 2022 jälkeen ruotsi

I den svenskspråkiga boken finns en artikel på finska och en på engelska. I det svenskspråkiga urvalsprovet ingår ändå inte den finskspråkiga artikeln som material. Den engelska artikeln kan däremot fungera som källmaterial inför det skriftliga urvalsprovet.

Om det känns utmanande att läsa en artikel på ett främmande språk kan du till exempel använda ett översättningsprogram – det viktiga i detta skede är att du förstår innehållet i artikeln.

Läs även: Testas språkkunskaperna i urvalsprovet?

Valintakoekirja kansikuva 2024 galleriakappale sv