Ansökan till den finskspråkiga polisutbildningen börjar 28.10.

Utgivningsdatum 28.10.2020 10.51 | Publicerad på svenska 3.11.2022 kl. 11.22
Nyhet

Skulle det vara dags att förverkliga barndomsdrömmen om att bli polis? Intresserar polisens fältarbete eller skulle brottsutredarens arbete passa dig bättre? Polisutbildningen ger beredskap för många typer av karriärstigar!

Skulle det vara dags att förverkliga barndomsdrömmen om att bli polis? Intresserar polisens fältarbete eller skulle brottsutredarens arbete passa dig bättre? Polisutbildningen ger beredskap för många typer av karriärstigar!
Polisyrkeshögskolan söker nya studerande till den finskspråkiga polisutbildningen som börjar i augusti 2021. Ansökningstiden börjar 28 oktober och upphör 7 december.

- För dem som utexaminerats från Polamk erbjuds ett mångsidigt yrke och de studerande får praktisera i arbetet redan under utbildningen. Hos oss studerar man förutom lagparagrafer även exempelvis användning av maktmedel, psykologi, körteknik, informationssystem och brottsutredning. Till studierna hör även avlönad praktik på polisinrättning, berättar chefen för studieärenden Jyrki Haapala.

Polamk är inte med i den gemensamma ansökan, utan det finns fyra ansökningsperioder till den finskspråkiga utbildningen under året. En ny utbildningsgrupp inleder vanligtvis sina studier i januari, mars, augusti och oktober.

Den svenskspråkiga polisutbildningen börjar med 1,5 år emellan. Ansökningstiden till den svenskspråkiga utbildningen pågår som bäst. Observera att om du redan har sökt till den svenskspråkiga utbildningen kan du inte söka till den finskspråkiga utbildningen under denna ansökningsperiod.

Bekanta dig med ansökningsperioderna och tidtabellerna

Läs även: Är du polismaterial? Sök till den svenskspråkiga utbildningen nu!

Information åt sökande på webben

Till examen polis (YH) ansöker man via det elektroniska ansökningssystemet (webbansökan). Studerandena väljs ut på basis av ett urvalsprov som består av två skeden. I urvalsprovet kan man få flest poäng för lämplighetsbedömningen, vars andel är sammanlagt 50 procent. För det skriftliga provet kan man få 30 procent av de totala poängen och för konditionsprovet 20 procent.

Information om polisutbildningen och ansökan till den har samlats på adressen polamk.fi/ansokan. På webbplatsen kan du exempelvis bekanta dig med ansökningskraven och urvalsprovet. På sidorna finns även urvalsprovsboken och exempel på den skriftliga provuppgiften samt videor på konditionsprovet.

Följ Polamk på sociala medier: polamk.fi/sv/polamk-i-sociala-medier

Se Polamk-videor på Poliisitube i delen Poliisiksi

Tilläggsuppgifter om ansökan och studerandeurval: valinnat.polamk(at)poliisi.fi, tfn 0295 418 301

Polisyrkeshögskolan Tammerfors