Utredningar: En stor del av den organiserade brottsligheten i Finland avslöjas inte

Utgivningsdatum 10.5.2023 9.32
Nyhet

Polisyrkeshögskolan har gjort två utredningar om den organiserade brottslighetens nuläge och framtida utveckling samt om dess förebyggande och bekämpning.

I Finland finns för närvarande cirka 90–100 kriminella organisationer som identifierats av polisen, och till dem hör uppskattningsvis 1 000 medlemmar. Största delen av de kända aktörerna är kriminella motorcykelgäng, deras lokalavdelningar och stödgrupper. Dessa utgör dock endast en liten del av den allvarliga och organiserade brottsligheten. I Finland finns också flera komplicerade nätverk och projektbaserade grupper som inte använder synliga kännetecken. 

– De gäng som använder kännetecken är bara toppen på isberget av all organiserad brottslighet i Finland. En stor del av dem förblir oavslöjade. En orsak är att arbetet mot organiserad brottslighet i Finland ännu inte är tillräckligt sektorsövergripande och kunskapsbaserat. Lagstiftningen bör utvecklas så att den stöder informationsutbyte på eget initiativ och sammanslagningen av registeruppgifter för analytiska ändamål, säger forskarna Pirjo Jukarainen, Marko Juutinen och Kari Laitinen från Polisyrkeshögskolan som gjort utredningarna. 

Antalet kriminella grupper har ökat kraftigt under de senaste 20 åren. Marknaderna för organiserad brottslighet i Finland består till största del av narkotikahandel, människohandel och olika bedrägerier. Dessutom har allt fler brott i livsmedelskedjan och olika miljöbrott avslöjats i Finland. Myndigheterna och organisationerna delar oron över att allt yngre personer deltar i, stöder eller faller offer kriminell verksamhet och inflytelse. 

Den organiserade brottsligheten utnyttjar logistik, datanät och laglig ekonomi

Det är svårt att bekämpa organiserad brottslighet eftersom aktörerna, nätverken mellan dem och verksamhetsmodellerna ständigt förändras. Den globala ekonomins volymer är enorma och brottslingarna använder samma vägar, järnvägsspår, hamnar, fartyg och flygplan som den lagliga ekonomin. I ett logistikcenter kan den dagliga volymen vara upp till hundratusentals containrar. En effektiv övervakning förutsätter tillräckligt detaljerad förhandsinformation för att kunna fokusera kontroller och inspektioner. 

Datanäten gör det möjligt att begå brott oberoende av plats, komma överens om logistikarrangemang utan fysiska möten eller sätta igång massbedrägerier. Med hjälp av datanät kan aktörer inom organiserad brottslighet också överföra och hemlighålla brottens ekonomiska vinning genom att använda virtuella valutor.

Enligt Europol, Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, är största delen av den organiserade brottsligheten också inblandad i det lagliga näringslivet. Till exempel i Sverige har ungefär en tredjedel av de personer som har kända kontakter med kriminella grupper en ansvarsposition i något företag. Dessutom kan legitima företagare erbjuda sina tjänster, såsom ekonomiförvaltning, logistiktjänster eller serverkapacitet åt brottslingar. De märker inte alltid ens att de möjliggör brottslig verksamhet.

– En omfattande infiltration av brottsligheten i näringslivet kunde förebyggas med administrativa medel. För närvarande begränsas förvaltningsmyndigheternas rätt att få information. Enligt den nuvarande lagstiftningen är det oklart om deltagande i en gemenskap som begår brott är information relaterad till privatliv eller integritet som måste hållas hemlig, konstaterar utredarna. 

Produktion av medieinnehåll kräver ansvarsfullhet

Aktörer inom den organiserade brottsligheten har förmåga att marknadsföra en kriminell livsstil, vilket försvårar förebyggandet och bekämpningen av brottslighet. I marknadsföringen utnyttjas såväl underhållningsindustrin och journalistiska medier som sociala medier. Förebyggande av organiserad brottslighet kräver samarbete mellan myndigheter, medier och aktörer inom kulturbranschen. 

– En del av innehållet i populärkulturen och på sociala medier ger en förvrängd bild av yrkesmässig och grov brottslighet. De experter som vi intervjuade var oroade över att särskilt barn och unga skulle ta true crime-kulturen på allvar. Faktum är att det finns tecken på att den organiserade brottsligheten blir allt brutalare. Våld riktas också mot närstående och offren utpressas och förödmjukas, beskriver Jukarainen, Juutinen och Laitinen.

Forskarna efterlyser mer ansvar i produktionen av medieinnehåll. Enligt dem är det ytterst viktigt att skydda i synnerhet barn och unga mot organiserad brottslighet och marknadsföringen av den. Barn och unga borde få mer medie- och laglighetsfostran. 

Polisyrkeshögskolans utredningar har gjorts på uppdrag av justitieministeriet och inrikesministeriet och de är en del av arbetet med att förnya strategin mot organiserad brottslighet. Resultaten av utredningarna grundar sig på litteraturöversikter, workshopar och intervjuer.