Kirjaston asiakkaaksi sisältö ruotsi

Vill du bli vår kund?

Polisstuderande och personer som arbetar inom polisen får bibliotekskort till Polamks bibliotek genom att besöka stället. De som arbetar inom polisen kan också be om bli kund genom att kontakta biblioteket.

Om du inte arbetar inom polisen och behöver Polamks bibliotekstjänster, kontakta oss och berätta om ditt informationsbehov. På basis av din kontakt meddelar vi dig om du kan beställa material som fjärrlån via ditt eget bibliotek, eller om du kan registrera dig som kund på Polamks bibliotek.

Ta kontakt med vår kundservice: [email protected] eller tfn 0295 418 315.

En studerande sitter i en fåtölj och arbetar på en dator i Polisyrkeshögskolans bibliotek, i förgrunden ett tidningsställ.

Förvaring av personuppgifter

För att kunna betjäna kunder så väl och felfritt som möjligt sparar vi följande personuppgifter om våra kunder i bibliotekssystemet:

•    förnamn och efternamn
•    personbeteckning (kunder som inte hör till polisen)
•    födelsedatum (kunder inom polisen)
•    hemadress (kunder som inte hör till polisen)
•    arbetsadress (kunder inom polisen)
•    e-postadress.

Polamks studerande förblir kunder under examens studierna och därmed förblir även personuppgifterna i systemet under denna tid. Andra kundgruppers personuppgifter förvarar vi tre år efter den senaste lånehändelsen. Vi överlämnar inte personuppgifter till andra system.

Du kan be oss att omedelbart radera dina personuppgifter från systemet, om du inte har gällande lån från vårt bibliotek. Ta i dessa fall kontakt med biblioteket.

Dataskyddsbeskrivning för kunduppgifterna i Polamks bibliotek

Se även bibliotekets användarregler