Kirjaston palvelut hero ruotsi

Bibliotekets tjänster

Vi betjänar polisstuderande, polisens personal och övriga kunder.

Läs mer om utlånande av material och om vår informationstjänst på denna sida.

Nere i avsnittet hittar du information om bland annat våra användningsregler och hur du blir kund i Polisyrkeshögskolans bibliotek. 

Exemplar av boken Poliisilaki på en bibliotekshylla.

Kirjaston palvelut sisältö ruotsi

Utlåning och att förnya lån

Lånetiden för materialet i Polamks bibliotek är i regel 28 dygn.

Personer som arbetar inom polisen och polisstuderande kan låna material genom att besöka biblioteket eller genom att beställa materialet. Du kan beställa material genom att kontakta biblioteket ([email protected], tfn 0295 418 315). Vi skickar det beställda materialet till dig per post. Du kan förnya dina lån själv i Etsivä-tjänsten.

Förnya dina lån i Etsivä-tjänsten

Övriga kunder får materialet som fjärrlån via det egna biblioteket. Du kan också fråga om möjligheten att besöka Polamks bibliotek. Läs mer på sidan Bli kund.

Till sidan Bli kund

Informationstjänst

Polisstuderande och personer som arbetar inom polisen kan beställa informationssökning från biblioteket samt begära handledning i användningen av databaser eller andra informationskällor. Du kan skicka en begäran om informationssökning till Polamks bibliotek även per e-post ([email protected]). Informationstjänsten och handledning är gratis.

Vi betjänar kunder som inte hör till polisen i den utsträckning det är möjligt.

Fjärrlåneservice

Våra studerande och vår personal kan fjärrlåna material via Polamks bibliotek från andra bibliotek i Finland. Servicen är gratis för studerande och personal.

Om du inte är kund i Polamks bibliotek kan du beställa vårt material som fjärrlån till dig eget bibliotek. Biblioteket skickar din begäran om fjärrlån för dig till Polamks bibliotek. Fjärrlåneservice från Polamks bibliotek är avgiftsbelagt.

Se prislistan för Polamks bibliotek