Tutkimus ja kehittäminen hero ruotsi

Forskning och utveckling

Polisyrkeshögskolan (Polamk) är den enda högskolan i Finland som specialiserat sig på polisforskning. Vid Polamk utför vi tillämpad forsknings- och utvecklingsarbetet som gynnar planering och utveckling av polisverksamheten och den inre säkerheten. Den information som vi producerar används även i polisutbildningen.

I detta avsnitt kan du bekanta dig med vår FUI, alltså forsknings-, utvecklings och innovationsverksamhet.

Polisyrkeshögskolans forskningspublikationer i närbild.

Tutkimus ja kehittäminen uutisotsikko ruotsi

Nyheter

Innehållspublicerare

null Internationella modeller och idéer för polisens samhällskommunikation

Internationella modeller och idéer för polisens samhällskommunikation

Utgivningsdatum 9.3.2023 9.55
Nyhet

Polisen söker sätt att nå medborgarna genom kommunikation, inte bara i Finland utan också i andra länder. Polisförvaltningens strukturella och kulturella faktorer har en avgörande inverkan på hur polisen bygger upp dialogen i olika länder.

I Nederländerna spelar poliser tillsammans med ungdomar i en webbmiljö och diskuterar frågor som de unga funderar på vid sidan av spelet. Polisen på Island får internationellt erkännande för sitt användande av sociala medier för myndighetsbruk. Polisen i Skottland behandlar teman inom den interna säkerheten tillsammans med andra sammanslutningar.

Polisyrkeshögskolans färska översikt kartlägger de internationella modellerna för polisens samhällskommunikation. Översikten innehåller exempel på hur den nederländska, isländska och skotska polisen delar information om fenomen inom den interna säkerheten och stöder diskussionen och dialogen med medborgarna.

– I jämförelseländerna aktiverar och engagerar polisen på många sätt olika aktörer i samhället för att få genomslagskraft i kommunikationen. Polisen samarbetar till exempel med företag, påverkare i sociala medier och organisationer, berättar projektchef Pirjo Jukarainen.

Innovativ kommunikation hos den nederländska polisen

I undersökningen som kartlägger polisens internationella modeller betonas den nederländska polisens fördomsfria och innovativa kommunikation. Polisen har till exempel producerat diskussionsprogram i realtid i samarbete med påverkare i sociala medier. Organiseringen av polisens kommunikation grundar sig på en nyhetsrumsmodell där strategisk planering och aktivitet betonas i samhällsdebatten.

– I jämförelseländerna finns flera intressanta verksamhetsmodeller för polisens kommunikation. Som slutsats i undersökningen presenterar vi också på vilka nya sätt och varför polisen även hos oss i Finland kan utnyttja förvaltningens interna resurser, utveckla innovativa kommunikationssätt och utnyttja möjligheterna i sociala medier, konstaterar forskare Iina Sahramäki.

– Vi sammanfattade de utvecklingsförslag för kommunikationen som presenterades i undersökningen i en elektronisk idébok som du kan bekanta dig med på Polisyrkeshögskolans webbplats.

Översikt "Informoi – Aktivoi – Keskustele. Esimerkkejä ja ideoita poliisin yhteiskunnalliseen viestintään" (”Informera – Aktivera – Diskutera. Exempel och idéer för polisens samhällskommunikation”) är en del av forskningsprojektet VIESTI (Internationella modeller för polisens samhällskommunikation och hur de utnyttjas i Finland). Projektet genomfördes vid Polisyrkeshögskolan med finansiering av Polisstyrelsen och inrikesministeriet 2022.

TKI-linjaukset banneri ruotsi

Northern police research webinar banneri ruotsi