Den nya urvalsprovsboken har publicerats på svenska

Utgivningsdatum 14.4.2022 9.51
Nyhet

Polamks förnyade urvalsprovsbok "När man går i stora skor lämnar man stora spår efter sig" har publicerats på svenska. Boken används i urvalsprovet för svenskspråkig polis (YH) -examen i augusti 2022.

Till urvalsprovet för utbildningen polis (YH) hör ett skriftligt prov där de sökande ska skriva en essä. Som bakgrundsmaterial för essän finns urvalsprovsboken, som innehåller 18 artiklar, det vill säga 18 olika perspektiv på polisens arbete. Hälften av artiklarna i den uppdaterade versionen av boken är nya.

Nytt med den här boken, vid sidan av nya skribenter och teman, är dessutom att den svenskspråkiga boken också innehåller en artikel på finska och en på engelska. I det svenskspråkiga urvalsprovet ingår ändå inte den finskspråkiga artikeln som material. Den engelska artikeln kan däremot fungera som källmaterial inför det skriftliga urvalsprovet.

Urvalsprovsboken finns även som ljudbok

Det går att få tag på Polamks urvalsprovsbok avgiftsfritt som PDF-version och MP3-fil i Theseus-tjänsten. Boken erbjuds som ljudbok och e-bok (EPUB) i flera tjänster. Den tryckta boken kommer att säljas i nätbutiker för böcker och bokhandlar. Länkarna till Theseus och tjänsterna för ljud-/e-böckerna finns på vår webbplats på sidan Urvalsprovsboken.

Den första boken "När man går i stora skor lämnar man stora spår efter sig" publicerades 2014. Urvalsprovsboken har därefter förnyats vartannat år, den nyaste upplagan är alltså den femte versionen av boken.

Nyheten uppdaterad 2.5.2022: Den finskspråkiga artikeln ingår inte som källmaterial inför det svenskspråkiga urvalsprovet.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors