Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja opetuksen suunnittelu sisältö ruotsi

Planering av undervisningen och inlärningen

Planeringen av undervisningen och inlärningen styrs i synnerhet av Polamks strategi, de pedagogiska riktlinjerna och FUI-riktlinjerna samt högskolornas gemensamma mål. Identifieringen av utbildningsbehovet, med vilket vi till exempel avser helt nya examens- eller fortbildningar, görs i den ovan beskrivna processen för strategisk planering. Kompetensbehoven förutser vi i planeringsprocesserna för strategiska planeringen, läroplansarbetet och urvalskriterierna.

Vårt kvalitetssystem grundar sig på PDCA-modellen för kontinuerlig utveckling (Plan–Do–Check–Act). Innehållet i kvalitetssystemet beskrivs i texten.

Våra läroplaner är kompetensbaserade. I planeringen av utbildningen strävar vi efter riktlinjer och förverkligar dem enligt principerna för fusionerande undervisning. Med linjebaserad planering avses att kompetensmålen, innehållet, undervisningsmetoderna och utvärderingen är i linje med varandra och stöder varandra. Den fusionerande undervisningen består av närstudier, nätstudier samt autentiska övningar vid läroanstalten och praktik som i allmänhet utförs vid polisenheten.

Toimintakäsikirja opetuksen suunnittelu sisältö haitari ruotsi

Toimintakäsikirja opetuksen suunnittelu infolaatikko oikea palsta ruotsi

Läs mer

Pedagogiska riktlinjer

Läroplanshandbok: handbok för kompetensbaserat läroplansarbete

Mera information om undervisnings- och inlärningsprocesser

Bli polis (YH)

Utbildning för polis (högre YH)

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH)

Fortbildning för polisen

Övriga utbildningar

Mera information för Polamks personal och studerande på finska

Läroplan-plattform (Polisens intranät > Polamk > Genvägar > Läroplansarbete)

Fortbildning (Polisens intranät > Polamk > Fortbildning) 

Internationell utbildning (Polisens intranät > Polamk > Internationell utbildning)