Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja opetuksen suunnittelu sisältö ruotsi

Planering av undervisningen och inlärningen

Planeringen av undervisningen och inlärningen styrs i synnerhet av Polamks strategi, de pedagogiska riktlinjerna och FUI-riktlinjerna samt högskolornas gemensamma mål. Identifieringen av utbildningsbehovet, med vilket vi till exempel avser helt nya examens- eller fortbildningar, görs i den ovan beskrivna processen för strategisk planering. Kompetensbehoven förutser vi i planeringsprocesserna för strategiska planeringen, läroplansarbetet och urvalskriterierna.

Vårt kvalitetssystem grundar sig på PDCA-modellen för kontinuerlig utveckling (Plan–Do–Check–Act). Innehållet i kvalitetssystemet beskrivs i texten.

Våra läroplaner är kompetensbaserade. I planeringen av utbildningen strävar vi efter riktlinjer och förverkligar dem enligt principerna för fusionerande undervisning. Med linjebaserad planering avses att kompetensmålen, innehållet, undervisningsmetoderna och utvärderingen är i linje med varandra och stöder varandra. Den fusionerande undervisningen består av närstudier, nätstudier samt autentiska övningar vid läroanstalten och praktik som i allmänhet utförs vid polisenheten.

Toimintakäsikirja opetuksen suunnittelu sisältö haitari ruotsi

Toimintakäsikirja opetuksen suunnittelu infolaatikko oikea palsta ruotsi

Läs mer

Pedagogiska riktlinjer

Läroplanshandbok: handbok för kompetensbaserat läroplansarbete

Mera information om undervisnings- och inlärningsprocesser

Bli polis (YH)

Utbildning för polis (högre YH)

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH)

Fortbildning för polisen

Övriga utbildningar

Mera information för Polamks personal och studerande på finska

Utarbetande av läroplanen (Polisens intranät / Työtilat / Polamk OPSit ja totsut)

Fortbildning (Polisens intranät / Henkilöstöasiat / Osaaminen ja koulutus / Täydennyskoulutus)

Internationell utbildning (Polisens intranät / / Henkilöstöasiat / Osaaminen ja koulutus / Kansainväliset koulutukset)