Navigeringsmeny

Kestävyyskoe sisältö ruotsi

Uthållighetsprov

I uthållighetsprovet löper du 1 500 meter på en utomhusbana i varierande terräng. På vintern kan vi ordna testet i en idrottshall. Vi meddelar sökanden separat om detta.

En övervakare av löptestet gör anteckningar på ett papper, i bakgrunden syns sökande som springer.

Poängsättning

Din löptid poångsätts:

Tid för kvinnor Tid för män Poängantal
> 7.45 > 7.00  0 (underkänd prestation)
7.26–7.45  6.30–7.00  1
7.00–7.25 6.05–6.29 2
6.40–6.59  5.45–6.04 3
6.15–6.39 5.25–5.44 4
< 6.15 < 5.25  5

 

I urvalsgrunderna finns det också information om det fysiska testets prestationskrav och poängsättning 

Kuntokokeen alasivut yhteinen linkilista oikea palsta ruotsi

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301