Navigeringsmeny

Kestävyyskoe sisältö ruotsi

Uthållighetsprov

I uthållighetsprovet löper du 1 500 meter på en asfaltbana utomhus. Löparbanan har inga branta upp- eller nedförsbackar. På vintern kan vi ordna testet i en idrottshall. Vi meddelar sökanden separat om detta.

Uthållighetsprovet genomförs i grupper, ett tiotal andra sökande springer alltså samtidigt med dig. Under löpningen meddelar övervakaren löparna deras mellantider och antalet varv som de löpt.

En övervakare av löptestet gör anteckningar på ett papper, i bakgrunden syns sökande som springer.

Man får lyssna på musik från egna hörlurar under löpningen. Observera dock att du nödvändigtvis inte hör mellanuppgifterna som övervakaren meddelar då.

Du får genomföra uthållighetsprovet endast en gång, det vill säga du får inte löpa på nytt under samma dag om du är missnöjd med din prestation.

Poängsättning

Din löptid poångsätts:

Tid för kvinnor Tid för män Poängantal
> 7.45 > 7.00 underkänd prestation
7.26–7.45 6.30–7.00 1
7.00–7.25 6.05–6.29 2
6.40–6.59 5.45–6.04 3
6.15–6.39 5.25–5.44 4
6.14 eller under 5.24 eller under 5

Om du blir underkänd i uthållighetsprovet, underkänns hela ditt urvalsprov.

I urvalsgrunderna finns det också information om det fysiska testets prestationskrav och poängsättning

Kuntokokeen alasivut yhteinen linkilista oikea palsta ruotsi

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301