Kuntokoe hero ruotsi

Det fysiska testet

Med hjälp av det fysiska testet utreder vi om du har tillräckliga grundläggande fysiska färdigheter för polisarbetet, och så bedömer vi om din fysiska kondition är på en sådan nivå att du klarar av polisutbildningen.

Det fysiska testet består av fyra delprov:

  • uthållighetsprov: 0–5 poäng
  • koordinationsprov: 0–5 poäng
  • latsdrag/räckhäv: 0–5 poäng
  • bänkpress: 0–5 poäng
Ett tidtagarur i handen på en övervakare av löptestet, i bakgrunden syns sökande som springer.

Kuntokoe sisältö ruotsi

Alla delprov ska genomföras med godkänt resultat

Under dagen för urvalsprovet avlägger du delproven i följande ordning: uthållighetsprov, koordinationsprov, latsdrag/räckhäv, bänkpress. Observera då du förbereder dig att delproven görs efter varandra utan längre pauser.

Du ska genomföra alla delprov i det fysiska testet med godkänt resultat. Det fysiska testet avbryts och du faller genast bort om

  • du avbryter ett delprov
  • du inte genomför ett delprov
  • din prestation underkänns (= 0 poäng) i ett ända delprov.

Prestationskrav och poängsättning

Du hittar information om delprovens prestationskrav och poängsättning i nedre sidorna av detta avsnitt samt i urvalsgrunderna.

I prestationskraven och poänggränserna har skillnaderna i den fysiska funktionsförmågan mellan könen beaktats: kvinnor och män har i genomförandet av det fysiska testet separata tids- och poänggränser eller genomförandesätt.

Se bedömningskriterierna för det fysiska testet i urvalsgrunderna

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301

Kuntokoe oma infolaatikko oikea palsta ruotsi

Presentationsvideor på det fysiska testet

Se presentationsvideorna på det fysiska testets deltest på nedre sidan av avsnittet Det fysiska testet.