Ketteryyskoe sisältö ruotsi

Koordinationsprov

I koordinationsprovet genomför du en bana i idrottsutrymmen inomhus som omfattar:

  • 10 gånger korssteg över en bänk (bänkens höjd: 30 cm och bredd: 24 cm) 
  • kullerbytta
  • gå runt en kon
  • gå under ett hinder (hindrets höjd: 50 cm)
  • gå runt en kon, vända om och springa baklänges
  • spring 10 meter baklänges, vänd om och springa framåt
  • gå runt en kon
  • hoppa över tre hinder (hindrets höjd: kvinnor 69 cm, män 77 cm).

Om du misslyckas med korsstegen måste du börja korsstegen om från början. Om du misslyckas en gång till ska du göra prestationen gående.

Ta med dig en långärmad skjorta för koordinationsprovet så att det är lättare att glida under hindret.

Se ritning av koordinationsbanan

En sökande gör en kullerbytta på den tjocka madrassen i gymnastiksalen.

Poängsättning

Tiden för prestationen i sekunder poängsätts:

Tid för kvinnor Tid för män Poängantal
> 38 s > 35 s 0 (underkänd prestation)
36–38 s  33,5–35 s  1
33,5–35,5 s 31,5–33 s 2
31,5–33 s 28,5–31 s  3
29,5–31 s  26,5–28 s  4
< 29,5 s < 26,5 s  5


Tiden avrundas med en halv sekunds noggrannhet. Om en del av din prestations misslyckas på banan läggs 0,5–1,5 sekunder till din sluttid.

I urvalsgrunderna finns det också information om det fysiska testets prestationskrav och poängsättning

Ketteryyskoe video ruotsi

Demonstrationsvideo för koordinationsprovet

Om videon inte öppnas kan du söka den i Poliisiksi-delen i Poliisitube.

Till Poliisitube

Kuntokokeen alasivut yhteinen linkilista oikea palsta ruotsi

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301