Ketteryyskoe sisältö ruotsi

Koordinationsprov

I koordinationsprovet genomför du en bana i idrottsutrymmen inomhus som omfattar:

  • 10 gånger korssteg över en bänk (bänkens höjd: 30 cm, bredd: 24 cm, längd: 250 cm)
  • kullerbytta
  • runda konen
  • dyk under ribban (ribban på 50 cm höjd)
  • runda konen, vänd om och spring baklänges
  • spring 10 meter baklänges, vänd om och spring framåt
  • runda konen
  • hoppa över tre hinder (hindrets höjd: kvinnor 69 cm, män 77 cm).

Under dagen för urvalsprovet har du endast en prestation i koordinationsprovet, det vill säga du kan inte genomföra hela banan på nytt om du inte är nöjd med ditt resultat. Du får en ny start endast om du misslyckas med korsstegen genast i början av banan (till exempel om bänken välter eller du själv faller eller om du stiger på fel sida av bänken). Då meddelar övervakaren dig att du måste börja om från början. Om du även misslyckas den andra gången måste du ta korsstegen i gång, vilket fördröjer dina prestationer med flera sekunder.

I gymnastiksalen finns extra bänkar som du kan träna korssteg på medan du väntar på din tur.

Ta med dig en långärmad skjorta för koordinationsprovet så att det är lättare att glida under ribban.

Se ritning av koordinationsbanan

En sökande gör en kullerbytta på den tjocka madrassen i gymnastiksalen.

Poängsättning

Tiden för prestationen i sekunder poängsätts:

Tid för kvinnor Tid för män Poängantal
> 39 s > 36 s underkänd prestation
38,5–39 s 35,5–36 s 0
36–38 s 33,5–35 s 1
33,5–35,5 s 31,5–33 s 2
31,5–33 s 28,5–31 s 3
29,5–31 s 26,5–28 s 4
29 s eller under 26 s eller under 5

Tiden avrundas med en halv sekunds noggrannhet. Om en del av dina prestationer misslyckas på banan läggs 0,5–1,5 sekunder till din sluttid beroende på antalet fel. Fel på banan är till exempel att du fäller ribban med din rygg och att du för dina ben förbi hindret och inte över det. Genomför alltid din prestation fullt ut: Fundera inte över fel mitt under prestationen!

Om du blir underkänd i koordinationsprovet, underkänns hela ditt urvalsprov. Om du får noll poäng i koordinationsprovet får du fortsätta din urvalsprovsprestation.

I urvalsgrunderna finns det också information om det fysiska testets prestationskrav och poängsättning

Ketteryyskoe video ruotsi

Demonstrationsvideo för koordinationsprovet

Du kan endast se den inbäddade videon om du har godkänt webbplatsens kakor. Du kan redigera dina kakinställningar på sidan Information om webbplatsen vid Kakor. Om du inte vill godkänna kakor kan du titta på videon i Poliisitubes avsnitt Poliisiksi.

Inställningar för kakor på sidan Information om webbplatsen

Titta på videon på Poliisitube

Kuntokokeen alasivut yhteinen linkilista oikea palsta ruotsi

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301